|
 
 Şirkət haqqında    |    Axtarış    |    Texniki yardım    |    Mündəricat    |    Qiymətlər    |  
 Geriyə   |    Ana səhifə

Mündəricat

Saytımızın bu bölümündə Siz normativ sənədlərin həm xronoloji, həm də tematik təsnifatı ilə tanış ola bilərsiniz.

Əgər Siz 2002-ci ildə qəbul olunmuş bütün qanunlarla tanış olmaq istəyirsinizsə, onda "Azərbaycan Respublikasının qanunları" bölümünə daxil olub orada "Azərbaycan Respublikasının 2002-ci ildə qəbul olunmuş qanunları" qovluğunda həmin ildə qəbul olunmuş qanunları görə bilərsiniz.

Xronoloji təsnifatdan başqa burada tematik təsnifat da vardır. Bu hissədə normativ sənədlər mövzular üzrə təsnifləşdirilmişdir. Bu təsnifatın daxilində bir çox mövzular özləri də alt mövzulara bölünür. Məsələn, "Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi - tematik icmal" bölməsində "Vergilər və vergi sistemi" mövzusu mövcuddur. Bu mövzu öz növbəsində bu mövzulara bölünür: "Vergi məcəlləsi və onun icrası ilə bağlı sənədlə", "İkiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair sənədlər", "Vasitəli vergilər haqqında sazişlər".

 BEYNƏLXALQ SAZİŞLƏR
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMLARI
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNLARI
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARLARI
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ BANKININ AKTLARI
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARLARI
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARLARI
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏCƏLLƏLƏRİ
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI, KONSTİTUSİYA AKTLARI VƏ KONSTİTUSİYA QANUNLARI
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLİK VƏ İDARƏLƏRİNİN AKTLARI

 Geriyə   |    Ana səhifə
 Şirkət haqqında    |   Axtarış    |   Texniki yardım    |   Mündəricat    |   Qiymətlər    |  
www.qanun.info | Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə aid informasiya bazası |
                                copyright by MiniMax Consulting 1995-2002©. All rights reserved.
                                           design&programming by megras ltd. 2002©